Utbildning

Svenskar bosatta i södra regionen söker sig ofta till den utbildning som Dansk Psykoanalytisk Selskab är huvudman för. För utbildningen ansvarar ett utbildningsutskott som består av både danska och svenska lärare och undervisningen sker i Köpenhamn och Lund. Det finns även möjlighet att gå utbildning till psykoanalytiker i Stockholm vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen.


Skånska psykoanalytiska sällskapet