Att söka psykoanalys

När man söker psykoanalys är det ofta utifrån en upplevelse av att ha fastnat i tankar, känslor eller mönster i t.ex. relationer.

På vissa sätt kan psykoanalys framstå som otidsenligt. Det mesta annat i samhället ska gå snabbt och enkelt. Psykoanalys är ingen snabb lösning. Det som är viktigt i en människas liv behöver dock utrymme. Det kan ta tid att öppna och förändra sidor hos sig själv som funnits med under lång tid.

Om du funderar på att söka psykoanalys kan du kontakta sällskapet (se kontaktsidan). Du kan då få vägledning och råd om psykoanalys och hänvisning till psykoanalytiker som har möjlighet att ta emot.

Du kan också direkt ta kontakt med någon på medlemslistan för att boka tid för en första konsultation.

Innan en psykoanalys eller psykoterapi påbörjas träffas man några gånger för att diskutera vad som kan vara till bäst hjälp utifrån den individuella situationen.


Skånska psykoanalytiska sällskapet