Vanliga frågor om psykoanalys

- Är inte psykoanalys omodernt?

På vissa sätt kan psykoanalys betraktas som otidsenligt. I dagens samhälle kan det förefalla som att människor inte har tillräckligt med tid för att gå i psykoanalys. Det mesta ska gå snabbt och vara enkelt. I det perspektivet är psykoanalys omodernt. Ibland är det dock nödvändigt att fördjupa sin förståelse av sig själv i egen takt och utan färdigritade kartor över hur människor är.

Psykoanalysen är både gammal och ung. Den är den äldsta systematiska psykologiska behandlingsmetoden. Den började ta form redan under 1890-talet på Sigmund Freuds mottagning i Wien. Samtidigt finner var tid sin psykoanalys. Teman som en generation psykoanalytiker fäst uppmärksamhet vid måste omprövas i nästa, återupptäckas och ibland utvecklas ytterligare i takt med nya erfarenheter och kunskaper.


- Vad kan jag förvänta mig om jag går i psykoanalys?

Vad som utspelar sig i en psykoanalys beror på den unika kombinationen av klient och psykoanalytiker. Eftersom psykoanalysen bl.a. intresserar sig för hur vi som människor påverkas av inre krafter som inte alltid är uppenbara för oss själva, kan det bli svårt att i förväg säga vad en psykoanalys ska komma att handla om.

Vad man däremot kan säga är att de flesta som går i psykoanalys och psykoanalytisk psykoterapi beskriver en upplevelse av fördjupad självkännedom, inre trygghet samt ökad förmåga att hantera ångest och oro.


- Vad kostar det att gå i psykoanalys?

Arvodet bestäms individuellt mellan psykoanalytiker och analysand.

Ibland har utbildningskandidater möjlighet att ta emot analysand till reducerat arvode. Upplysningar om vilka kandidater som har utrymme för att ta emot nya analysander kan fås genom att kontakta sällskapet, t.ex. via e-post.


- Hur länge går man i psykoanalys?

Psykoanalys är ingen snabbkur. Det finns korttidsterapier som vilar på psykoanalytisk grund, men psykoanalys i sig är inte något man går i under en kortare tid. Vanligen räknar man med att en psykoanalys varar från några år och uppåt. Det kan tyckas vara oöverskådligt lång tid, men upplevs oftast inte så när man väl är inne i en psykoanalytisk behandling.


- Hur många gånger i veckan går man?

När man går i psykoanalys träffar man sin psykoanalytiker tätt och regelbundet, vanligen 3 - 5 ggr/v.


- Vem får kallas sig psykoanalytiker?

Den som är medlem i sällskap anslutet till IPA (The International Psychoanalytic Association) får kallas sig psykoanalytiker.


- Varför ligger man ner?

Att ligga ner på en soffa eller "couch" samtidigt som man talar med sin psykoanalytiker hjälper många att slappna av, att låta tankarna komma som de är och i sin egen takt. Genom att ligga ner blir man inte styrd av det man uppfattar i analytikerns mimik och kroppsspråk. En större vikt kan läggas vid det som kommer inifrån en själv.


Skånska psykoanalytiska sällskapet