Vad är psykoanalys?

Psykoanalys bygger på det förtroliga samtalet. I relationen till psykoanalytikern finns möjlighet att utforska och utmana dolda sidor hos sig själv och därmed uppnå ökad självinsikt. En målsättning är att lära känna och djupare förstå känslor, tankar, minnen, erfarenheter och relationsmönster. En mer nyanserad bild av den egna personen kan på så vis skapas.

Man träffar sin psykoanalytiker tätt, 3-5 gånger i veckan. Oftast ligger man ner och har då inte sin analytiker inom direkt synhåll. Detta gör man för att lättare kunna slappna av och därmed få mer tillgång till tankar, fantasier, känslor, associationer och reflektioner. En psykoanalys pågår i regel under längre tid, vanligen i flera år.

Psykoanalytisk psykoterapi

Den psykoanalytiskt orienterade psykoterapin vilar på samma tankemässiga grund som psykoanalysen. Den har t.ex. samma självutforskande ideal som psykoanalysen. Den fokuserar också på relationsmönster och känslomässiga svårigheter. En skillnad är dock att man inte går lika frekvent, vanligen 1-2 gånger i veckan. En psykoanalytisk psykoterapi kan pågå under kortare eller längre tid.

Detta sätt att arbeta kallas också psykodynamisk psykoterapi. Det är är ett relativt vanligt arbetssätt bland psykoterapeuter inom både offentlig vård och på enskilda mottagningar. De flesta psykoanalytiker arbetar även med psykoanalytisk psykoterapi.

Psykoanalys eller psykoterapi?

Det finns inga allmänna riktlinjer för när man bör välja psykoanalys eller psykoterapi. Det går inte att säga att det ena eller andra är bättre för vissa typer av personer. De flesta som kan gå i psykoterapi kan också gå i psykoanalys. En vanlig erfarenhet är att ökad frekvens underlättar i det terapeutiska arbetet. En psykoanalytiskt orienterad psykoterapi kan ibland efter gemensam överenskommelse ändras till psykoanalys under pågående kontakt. Förutsättningen är då att psykoterapeuten också är psykoanalytiker.


Skånska psykoanalytiska sällskapet