Skånska Psykoanalytiska Sällskapet

Skånska Psykoanalytiska Sällskapet är en ideell intresseförening för psykoanalytiker i Skåne.

Sällskapet arbetar för att främja intresset för psykoanalys i regionen genom föreläsningsverksamhet och studiegrupper. Vi förmedlar kontakt med verksamma psykoanalytiker och kan ge upplysning om utbildning till psykoanalytiker.

Medlemmarna i sällskapet är antingen psykoanalytiker anslutna till IPA (The International Psychoanalytical Association) eller utbildningskandidater i ett IPA-sällskap.

Sällskapet har möteslokal på Sandgatan i centrala Lund. Här anordnas möten och seminarier. Här finns också ett bibliotek med psykoanalytisk litteratur.


Skånska psykoanalytiska sällskapet